top of page
Oidipuslaisia pomppulinnassa_edited.jpg

Hae opiskelijaksi

Kiinnostaako psykologian opiskelu, mutta et ole aivan varma mitä se pitää sisällään?

Psykologian opinnot vievät yleensä 5,5 vuotta, joista ensimmäiset kolme vuotta suoritetaan kandidaatin tutkintoa, ja tämän jälkeen 2,5 vuotta opiskellaan maisteriksi. Opintoihin kuuluu myös opintojen loppupuolella suoritettava viiden kuukauden harjoittelujakso. Maisterin opintojen jälkeen on mahdollista suorittaa myös erikoispsykologikoulutus ja tohtorin tutkinto. Psykologian opiskelu on kiitollista hommaa, sillä psykologien työllisyys on varsin hyvä, mikä tarkoittaa varmaa työpaikkaa lähestulkoon jokaiselle vastavalmistuneelle opiskelijalle.

Useat opiskelijat kokevat opinnot joustaviksi, ja ne on mahdollista suorittaa niin tiiviimmällä kuin rennommalla aikataululla. Lisäksi kurssien suorittamisjärjestyksessä on joustovaraa. Näin ollen psykologian opiskelu sopii niin yliopistomaailmaan vasta tutustuvalle kuin jo aiemmin akateemisia opintoja suorittaneelle. Opinnot koostuvat pitkälti luennoista, kurssikirjallisuudesta ja seminaareista. Opintojen aikana tehdään niin tenttejä, esseitä, luentopäiväkirjoja kuin harjoitustöitäkin, eli opiskelumuotoja on monia.

Opiskelu on itsenäistä ja mielenkiintoista. Sen lisäksi, että psykologian opiskelija pääsee perehtymään mielenkiintoiseen psykologiseen tietoon ja ammattikäytäntöihin, kehittyy akateemisten opintojen myötä myös kyky kriittiseen ja abstraktiin ajatteluun. Kursseja on laidasta laitaan psykologin ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksesta organisaatiopsykologiaan, ja Itä-Suomen yliopiston vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa opintojen räätälöimisen omannäköisiksi. Joensuun psykologian oppiaine tarjoaa ainoana Suomessa myös oikeuspsykologian lyhyen tai pitkän sivuainekokonaisuuden.

Monipuolisen opintosuunnitelman lisäksi psykologian opiskelija on osa psykologian opiskelijoiden yhteisöä (Oidipus), jossa pääsee tutustumaan uusiin mahtaviin ihmisiin ja voi osallistua ainejärjestön tapahtumiin ja toimintaan. Vanhoista tapahtumista löytyy kuvia esimerkiksi Oidipuksen Instagramista! Oman ainejärjestön lisäksi myös yliopisto sekä muut ainejärjestöt ja tahot järjestävät kaikenlaista hauskaa. Psykologian opiskelijana pääsee mukaan paikalliseen psykologien (POKKA) yhteisöön ja valtakunnalliseen psykologien opiskelijoiden (SPOL) yhteisöön. Psykologian opiskelijat ovat siis varsin aktiivista ja verkostoituvaa porukkaa. Tervetuloa mukaan!

Hae opiskelijaksi: About
Oidipuslaisia puistossa

Entä kuinka voi päästä opiskelemaan psykologiaa ja onko sisälle pääseminen haastavaa?

Psykologia on yksi Itä-Suomen yliopiston (ja yleisesti koko maamme) suosituimmista aloista. Hakijoita on yleensä todella paljon, mikä luonnollisesti tekee sisäänpääsystä haastavampaa. Aloituspaikkoja on 60. Suuria hakijamääriä ei kuitenkaan kannata säikähtää. Hakijoista kaikki eivät osallistu valintakokeeseen, eivätkä valintakokeessa kaikki ole paikalla tositarkoituksella. Tärkeää on keskittyä omaan suoritukseen. Kun aloittaa valintakokeeseen valmistautumisen ajoissa ja opiskelee tehokkaasti, on kaikki mahdollisuudet opiskelupaikkaan.


Psykologiaa voi päästä opiskelemaan joko todistusvalinnalla tai valintakokeen perusteella. Hakutapaa ei tarvitse ilmoittaa ja molemmilla tavoilla voi hakea samaan aikaan.


Todistusvalinnalla huomioidaan, jos hakija on ensikertalainen ja hän on saanut todistusvalinnassa vähintään 70 pistettä (max 157,9). 60 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Pisteitä voi saada viidestä aineesta, jotka ovat äidinkieli, matematiikka (pitkä tai lyhyt), psykologia, yksi reaaliaine ja yksi kieli

Valintakokeen perusteella valitaan sisälle 40 % opiskelijoista. Vuodesta 2020 lähtien valintakoeyhteistyössä ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi olleet mukana Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistot. Lisäksi nykyään valintakoe on yhteinen psykologian ja logopedian koulutusohjelmille. Valintakoemateriaali julkaistaan keskiviikkona 24.4.2024 klo 12.00. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa, mutta kokeessa voidaan jakaa lisäaineistoa. Valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Valintakoevaatimukset ovat yhtäläiset kevään 2023 valintakokeen kanssa. Valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2023 klo 9.00-12.00.

Lisää tietoa valintakokeesta saat Itä-Suomen yliopiston nettisivuilta, psykologian oppiaineen sivuilta sekä Opintopolusta.

Toivottavasti tästä tietopaketista oli hyötyä. Psykologian opiskeleminen on antoisaa ja todellakin valintakokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin pänttäämisen arvoista puuhaa - hae siis opiskelemaan ja tule osaksi porukkaamme!

Hae opiskelijaksi: Welcome
bottom of page