C1276318-7035-4823-9172-9343E9653375_edi

Hae opiskelijaksi

Kiinnostaako psykologian opiskelu, mutta et ole aivan varma mitä se pitää sisällään?

Psykologian opinnot vievät yleensä 5,5 vuotta, joista ensimmäiset kolme vuotta suoritetaan kandidaatin tutkintoa, ja tämän jälkeen 2,5 vuotta opiskellaan maisteriksi. Opintoihin kuuluu myös opintojen loppupuolella suoritettava viiden kuukauden harjoittelujakso. Maisterin opintojen jälkeen on mahdollista suorittaa myös erikoispsykologikoulutus ja tohtorin tutkinto. Psykologian opiskelu on kiitollista hommaa, sillä psykologien työllisyys on varsin hyvä, mikä tarkoittaa varmaa työpaikkaa lähestulkoon jokaiselle vastavalmistuneelle opiskelijalle.

Useat opiskelijat kokevat opinnot joustaviksi, ja ne on mahdollista suorittaa niin tiiviimmällä kuin rennommalla aikataululla. Lisäksi kurssien suorittamisjärjestyksessä on joustovaraa. Näin ollen psykologian opiskelu sopii niin yliopistomaailman untuvikolle kuin jo aiemmin akateemisia opintoja suorittaneelle konkarille. Opinnot koostuvat pitkälti luennoista, mutta niihin kuuluu myös seminaareja ja harjoituskursseja. Opintojen aikana tehdään niin tenttejä, esseitä, luentopäiväkirjoja kuin harjoitustöitä, eli opiskelumuotoja on monia.

Opiskelu on itsenäistä ja mielenkiintoista. Sen lisäksi, että psykologian opiskelija pääsee perehtymään mielenkiintoiseen psykologiseen tietoon ja ammattikäytäntöihin, kehittyy akateemisten opintojen myötä myös kyky kriittiseen ja abstraktiin ajatteluun. Kursseja on laidasta laitaan psykologin ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksesta organisaatiopsykologiaan, ja laajat sivuainemahdollisuudet mahdollistavat opintojen räätälöimisen omannäköisiksi (sivuaineina on meillä luettu niin saksaa kuin sukupuolentutkimusta!). Joensuun psykologian laitos tarjoaa ainoana Suomessa myös oikeuspsykologian lyhyen tai pitkän sivuainekokonaisuuden. Lisäksi erityistä on opintoihin sisältyvät filosofian opinnot (6 opintopistettä) - kuuluuhan Joensuun psykologian laitos filosofiseen tiedekuntaan. Entäpä tilastotiede? Sitä luetaan Joensuussa 8 opintopisteen verran. Halutessaan tilastotieteestä voi ottaa lisäkursseja ja tehdä siitä vaikka sivuaineen!

Monipuolisen opintosuunnitelman lisäksi psykologian opiskelija on osa psykologian opiskelijoiden yhteisöä (Oidipus), jossa pääsee tutustumaan uusiin mahtaviin ihmisiin ja voi osallistua ainejärjestön tapahtumiin ja toimintaan. Oman ainejärjestön lisäksi myös yliopisto sekä muut ainejärjestöt ja tahot järjestävät kaikenlaista hauskaa. Psykologian opiskelijana pääsee mukaan paikalliseen psykologien (POKKA) ja valtakunnalliseen psykologien opiskelijoiden (SPOL) yhteisöön. Psykologian opiskelijat ovat siis varsin aktiivista ja verkostoituvaa porukkaa, joka haluaa syventää asiantuntijuuttaan myös omatoimisesti esimerkiksi SPOL-seminaareissa.

 
be0c3551-3aa0-4637-a8a9-4556a63ee1b0.JPG

Entä pääsykoe, onko se haastava? Mistä siitä saa tietoa?

Psykologia on yksi Itä-Suomen yliopiston (ja yleisesti koko maamme) suosituimmista aloista. Hakijoita on yleensä todella paljon (Joensuussa v. 2018 yht.1092), mikä luonnollisesti tekee sisäänpääsystä haastavampaa. Suuria hakijamääriä ei kuitenkaan kannata säikähtää. Hakijoista kaikki eivät osallistu valintakokeeseen, eivätkä valintakokeessa kaikki ole paikalla tositarkoituksella. Tärkeää on keskittyä omaan suoritukseen. Kun aloittaa pääsykokeisiin valmistautumisen ajoissa ja opiskelee tehokkaasti, on kaikki mahdollisuudet opiskelupaikkaan.

Vuodesta 2020 lähtien valintakoeyhteistyössä ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi olleet mukana Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistot. Lisäksi nykyään valintakoe on yhteinen psykologian ja logopedian koulutusohjelmille. Valintakoemateriaali julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022 klo 12.00. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa, mutta kokeessa voidaan jakaa lisäaineistoa. Valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Valintakoevaatimukset ovat yhtäläiset kevään 2021 valintakokeen kanssa. Valintakoe järjestetään keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00-12.00.

Lisää tietoa valintakokeesta saat Itä-Suomen yliopiston nettisivuilta, psykologian oppiaineen sivuilta sekä Opintopolusta.

Toivottavasti tästä tietopaketista oli hyötyä. Psykologian opiskeleminen on antoisaa ja todellakin valintakokeisiin pänttäämisen arvoista puuhaa - hae siis opiskelemaan ja tule osaksi porukkaamme!